งานซ่อมกีต้าร์โปร่ง

งานซ่อมกีต้าร์นั้น จัดเป็นงานไม้ประเภทหนึ่ง ที่มีความละเอียดและมาตรฐานสูง ใช้ศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝีมือ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ฯ และศาสตร์อื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง รวมไปถึงทักษะ ความชำนาญ ประสบการณ์ของช่าง เครื่องไม้เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน
ฉะนั้นการนำกีต้าร์ไปซ่อมหรือ ปรับแต่ง ควรพิจารณาอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน และต้องคำนึงถึงช่าง ว่ามีประสบการณ์และความรู้มากน้อยเพียงใดฯลฯ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อกีต้าร์.
Visitors: 8,978,118